top of page

Böbrek Kanseri

Diğer Önemli Bilgiler

Böbrekler 2 adet fasulye şeklinde karnımızın arka kısmında bulunan, kanı süzüp idrar üreten organlardır.

 

Kan basıncının düzenlenmesi, kan hücrelerinin üretilmesi ve kemiklerinizin sağlıklı kalması gibi birçok işlem için önemlidirler. Bu süzme işlemi ortalama bir insanda günlük 180 litre civarındadır. Bu miktardaki kan her gün böbreklerimizden geçerek vücut için zararlı olan maddelerin idrar yoluyla vücuttan atılması sağlar.

 

Dolayısıyla herbir böbrekte, böbreğe kan getiren bir atardamar, kanı tekrar ana damarlara ve vücuda dönmesini sağlayan bir toplar damar ve süzülen idrarın idrar torbasına taşınması için bir idrar kanalı bulunur.

prostat dokusu.jpg
mesane.jpg

Böbrek Kanseri Nedir ?

Böbrek_Kanseri_3.jpg
ÜRETER_45678.jpg
testis.jpg
erken boşalma.jpg

Böbrek kanseri böbrek içinde habis hücre büyümesidir(bir tümör). Tıbbi ismi böbrek hücreli karsinom’dur.Böbrekteki tümörler selim de olabilir

Erkeklerde kadınlara kıyasla böbrek kanseri tanı riski fazladır. Çoğu insana 60-70 yaş arasında teşhis konulur. Renal hücreli kanser, böbrekte kanı süzen ve idrar oluşturan dokulardan köken alır. Böbrek kanseri büyüdükçe etrafında yer alan lenf bezleri, karaciğer, kalın barsak ve pankreasa yayılabilir. Bunun yanında, ana tümörden kopan tümör parçaları vücudun diğer uzak taraflarına giderek yerleşebilir

Böbrek Kanserinin Nedenleri ?

Böbrek_Kanseri_4.jpg

Şişmanlık: Fazla kilo özellikle kadınlarda böbrek kanseri riskini arttırabilir. Mesleki risk faktörleri: Çelik endüstrisi, petrol, kadmiyum, kurşun endüstrisi çalışanları ve asbestoza maruz kalanlarda böbrek kanseri riski artmaktadır. 

Diet: Yüksek kalorili diet ve kızartma türü yiyecekler riski artırmaktadır.

 

Yüksek tansiyon: Bazı çalışmalarda yüksek tansiyonlu hastalarda 3 kat fazla böbrek kanseri geliştiği gösterilmiştir.

Sigara: Araştırmalar sigara içenlerde böbrek kanseri görülme riskinin iki kat fazla olduğunu göstermektedir. Bu risk günde içilen sigara miktarı ve sigara içme süresiyle daha da artar. Sigara bırakıldığında artmış olan risk zamanla geriler.

Diyaliz: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süreli hemodiyaliz programında olan hastalarda böbrek kisti ve böbrek kanseri riski daha fazladır.

Aile öyküsü: Ailede böbrek kanseri bir akrabanın olması böbrek kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.

Radyasyon: Daha önce tedavi amacıyla radyasyon almış ya da başka bir nedenle radyasyona maruz kalmış kimseler artmış risk taşırlar.

Diyaliz: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süreli hemodiyaliz programında olan hastalarda böbrek kisti ve böbrek kanseri riski daha fazladır.

 

Genetik: Von Hippel-Lindau hastalığı genetik geçişli bir hastalık olup beraberinde iki taraflı böbrek ve diğer bazı organlarda kanser ortaya çıkması sözkonusu olabilir. Bu hastalar ve ailesi yakından izlenmelidir

Böbrek Kanserinin Belirtileri Nelerdir ?

Böbrek_Kanseri_5.jpg

 

Çoğu böbrek kanseri hastası asemptomatiktir, yani hastalığı işaret eden özgün belirtiler bulunmaz. Çoğu böbrek tümörü rutin ultrason veya sırt ağrısı benzeri belirtiler için yapılan benzer görüntüleme işlemleri sırasında bulunur.

 

Günümüzde tespit edilen böbrek kanserlerinin büyük çoğunluğu hiçbir şikayete sebep olmamış, tesadüfi bulunmuş kanserlerdir. Şayet aşağıdakilerden biri veya birkaçına sahipseniz bu açıdan bir kontrolden geçmenizde mutlak fayda vardır.

⁃ İdrarda kan

⁃ Karın alt ve yan bölgesinde şişkinlik

⁃ İştahsızlık

⁃ Geçmeyen yan ağrısı (böğür ağrısı

⁃ Sebebi bilinmeyen kilo kaybı

⁃ Herhangi bir enfeksiyon ya da soğuk algınlığı olmadan haftalar boyu süren ateş

⁃ Aşırı yorgunluk

⁃ Kansızlık

⁃ Bacaklarda ve eklemlerde şişmeler

Böbrek Kanserinde Teşhis Nasıl Konulur ?

şekil 1.jpg

 

Şekil 1

Şekil 1. Böbreğe sınırlı 7cm’e kadar ulaşan tümör evre1 tümördür.

şekil 2.jpg

 

Şekil 2

Şekil 2. 7cm’den büyük ancak böbreğe sınırlı tümör evre 2 tümördür.

şekil 3.jpg

 

Şekil 3

Şekil 3. Evre 3 tümör renal ven böbrek etrafındaki yağlı doku (perirenal yağ) veya kaval vene yayılmıştır.

şekil 4.jpg

 

Şekil 4

Şekil 4. Evre 4 tümör renal fasyayı aşıp böbrek dışına ve adrenal beze yayılmıştır. Bu evrede bir veya birkaçbüyümüş lenf nodu tutulabilir.

 

Böbrek kanseri genellikle asemptomatik olmasına rağmen, 10 kişiden birinde yan ağrısı ve idrar kan gibi belirtiler olabilir.

 

Çoğu böbrek tümörü rutin ultrason veya sırt ağrısı benzeri belirtiler için yapılan benzer görüntüleme işlemleri sırasında bulunur.

 

BT veya MRI tümörün boyutunu, lokal venlere, lenf nodlarına veya çevre dokulara yayılıp yayılmadığını saptar. İleri tedaviler için bu önemlidir. Ayrıca fizik muayene ile kan ve idrar testleri de yapılabilir. Tomografi veya

 

MR’lerde bakılan bazı kriterler kitlenin kötü huylu mu iyi huylu mu olduğunu belirler. Ancak bazen bu kriterler net karar vermeye yetmez.

Bu durumda kitle kötü huylu olarak kabul edilir ve ona göre tedavi belirlenir.

 

Çünkü, iyi huylu gibi görünen ancak kötü huylu olma ihtimali az da olsa olan bir kitle takibe alınıp ameliyat edilmezse, vücuda yayılması durumunda kişinin hayatına mal olacaktır.

Bu aşamadan sonra herhangi bir ameliyat, ışın tedavisi veya ilaç tedavisi etki etmeyecektir.

Böbrek Tümörü Nasıl Sınıflandırılır ?

 

Böbrek tümörleri evrelerine, alt tiplerine ve tümör hücrelerinin agresiflik derecelerine(fuhrman nükleer derece) göre sınıflandırılır. Alacağınız muhtelemel tedavi şemanız bu üç faktöre göre belirlenir.

 

Tümör evresi, tümörün ne kadar ilerlediğini ve uzak lenf nodları veya diğer organlara metastaz yapıp yapmadığını gösterir. Böbrek tümörü evrelendirmesi Tümör Nod Metastaz (TNM) sınıflandırmasına dayanır.

Dereceleme Sistemi

 

Sınıflamanın 3. maddesi tümör hücrelerinin nekadar agresif olduklarının değerlendirilmesidir. Bunu saptamada en sık kullanılan sistem Fuhrman nükleer derecedir. Patolog tümörü 1’den 4’e kadar derecelendirir.

 

Böbrek tümörleri metastaz yaparsa genellikle akciğerler veya beyine yayılırlar.

böbrek tümörü 5.jpg

Tümör Alt Tipi

 

Böbrek tümörlerinin farklı alt tipleri vardır. Renal hücreli karsinomlar böbrek tümörlerinin büyük kısmını oluşturur (yaklaşık %80-85). Bunların da en sık alt tipleri berrak hücreli renal hücreli karsinom (%80) olup, %10’unu papiller renal hücreli karsinom, %5’ini kromofob renal hücreli karsinom oluşturur.

 

Geriye kalan %5’i toplayıcı kanal renal hücreli karsinomu (Bellini kanal karsinomu) ve yaygın olmayan ve ailesel olan çeşitleri oluşturur.

Böbrek Kanserinin Tedavisi

Böbrek_Kanseri_Tedavisi.jpg

Robotik Böbrek Cerrahisi:

 

Cerrahi böbrek kanserlerinin tedavisinde standart metottur. Kanserin evresi, büyüklüğü ve sayısına göre değişmek üzere ya radikal operasyon ile böbrek, böbrek üstü bezi ve etrafındaki zar ve yağ tabakaları ile birlikte tamamen çıkartılır (radikal nefrektomi) yada kısmi olarak yalnızca tümörün çıkarılması (parsiyel nefrektomi) söz konusu olabilir.

 

Cerrahi teknik cerrah tarafından belirlenmek üzere açık operasyon yada laparoskopik denilen kapalı yöntemle olabilir. Kalan böbrek normal ise, hastalıklı böbreğin alınması böbrek fonksiyonları açısından her hangi bir sorun yaratmaz.

 

Cerrahi tekniğe bağlı olmak üzere hasta genellikle ameliyattan kısa süre (3-4 gün) sonra hastaneden çıkarılabilir. Hastaneden çıktıktan sonra rahatlıkla normal günlük aktiviteye geçilebilir. Ameliyat sonrası genel durumunuzun değerlendirilmesi yanında hastalığınızın bundan sonraki durumu hakkında planlama yapılabilmesi için kontrol gerekmektedir. Bu kontrol muayenesi hastalığınızın tüm detaylarını doktorunuzla paylaşmak için en uygun zamandır.

Böbrek_Kanseri_6.jpg

Radikal Nefrektomi (Böbrek Tamamen Çıkarılmakta)

Böbrek_Kanseri_7.jpg

Parsiyel (Sadece Tümörlü Dokunun Çıkarıldığı) Nefrektomi.

Böbrekte Her Kitle Kötü Huylu Mudur ?

 

Böbrekteki bazı tümörler kanserojen değildir. Bunlar selim böbrek tümörleri olarak bilinir. Böbreğin selim tümörlerinden en sık görülenleri onkositoma ve anjiolipomadır.

Tarama yöntemleri ile tanımlanamadıkları için onkositomalara genellikle histopatolojik inceleme ile tanı konur. Bu tümörler için en sık uygulanan tedavi yaklaşımı parsiyel nefrektomi ve aktif izlemdir.

Anjiomiyolipoma (AML) selim bir tümördür. Kadınlarda 4 kat daha sıklıkta oluşur. Ultrason BT veya MRI ile taramayla veya tümör kanar veya belirtilere sebep olursa tanı konur.

 

AML selim tümör olmasına rağmen büyümeye devam ederse kendiliğinden kanama riski artar. Cerrahi ile çıkarılması gereken durumlar:

• Büyük AML varsa (4cm’den büyük tümör)

• 45 yaşından genç kadın hasta

• Belirtilere sebep olan tümör

• Hastaneden uzakta veya ulaşımı zor yerde yaşama

 Genellikle AML parsiyel nefrektomi ile çıkarılır. Ancak bazı durumlarda tüm böbreği çıkarmak gerekebilir. Aşırı kanamalı böbrek varlığında radikal nefrektomi önerilir.

Böbrek Kistleri

 

Böbrekteki bazı kitleler tümör değil kisttir. Bu sıvı dolu keseler böbreğin üzerinde bulunur ve BT ile kolayca tanınır. Kistler habis olabilirler. Bu durumda cerrahi ile çıkarılmaları gerekir.

Böbrek kistlerinin yapılan tetkikler sonrasında iyi huylu oldukları saptanırsa genellikle takip edilirler .

Ancak ileri boyutlara ulaşan,ağrı,tansiyon,enfeksiyon yada böbreğe bası yaparak fonksiyon kaybına sebep olduğu durumlarda laparoskopik olarak yada radyolojik olarak tedavi edilirler.

Böbrek_Kisti.jpg
bottom of page