top of page

Mesanenin (İdrar Torbası) Yapısı Ve Fonksiyonu

mesane.jpg

Diğer Önemli Bilgiler

hematüri.jpg
prostat dokusu.jpg
testis.jpg

İdrar kesesi (mesane) böbrekler tarafından üretilen idrarı toplayan ve depolayan organdır Pelvik taban kaslarına oturan kas dokusundan yapılmış içi boş esnek bir torbadır. 

 

Mesane, böbreklerden gelen idrarın toplanmasıyla birlikte idrar üretradan vücut dışına atılıncaya kadar genişler.

Mesane Kanseri Nedir ?

mesane kanseri.jpg

Mesaneni birçok hastalığı olabilir, bunlar; İltihabı (sistit), iyi huylu tümörleri, aşırı aktivitesi, çalışmaması, küçülmesi, kanser gelişimi gibi.

 

Mesane kanseri, vücuttaki diğer kanserlerde olduğu gibi, mesane içindeki hücrelerin anormal büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. İdrar torbasının iç tabakası farklı bir yapıdadır, altında kendisini oluşturan kasılmasını sağlayan ve elastik yapısını veren kas tabakası vardır.

 

Dış yüzeyinde yine mesaneyi saran ve koruyan bir zarı vardır. Bu yapının içinde kan damarları, sinirler, yağ hücreleri gibi birçok farklı doku vardır.

 

Bu farklı yapıların her birinden kanser gelişebilir. Kanser hangi yapıdan gelişirse onun adını alır, ancak en sık görülen tipi iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişen kanserdir.

 

Buna Transizyonel Cell Carcionam (TCC, Değişici Epitel Hücreli Kanser) adı verilir ve bütün mesane kanserlerinin % 90 dan fazlasını oluşturur. Bu tümör genellikle iç yüzeyi düzgün olan idrar torbasında büyümüş bir karnıbahar gibi görünür.

34.jpg
Bükülebilir Protezlar.jpg
idrar yolu.jpg
ÜRETER_45678.jpg
Böbrek_kanseri.jpg
123ed.jpg
123as.jpg
karnıbahar  2.jpg

Mesane Kanserinde Bulgular ve Belirtileri

1- İdrardan kan gelmesi

2- İşeme esnasında ağrı

3- Sık idrara çıkma

Bunlar mesane tümörünün kesin bulguları değildir. Bu şikayetler enfeksiyonda, mesane taşında ve diğer problemlerde de görülebilir. Kesin teşhis ancak doktor tarafından konulabilir.

İdrarda kan görülmesi, mesane kanseri varlığında en sık rastlanan belirtidir. Mesanenin iç yüzeyinde olan tümörler (kas-invaziv olmayan) mesane ağrısına neden olmaz ve genellikle alt üriner sistem bulguları (ani idrar yapma ihtiyacı, tahriş hissi) ile görülmezler.

Mesane Kanseri Tanı Koyma Yöntemleri Nelerdir ?

Şikayetlerin nedeninin bulunması için tıbbi hikaye alınır ve fizik muayene yapılır. Ek olarak idrar ve kan örnekleri tümör hücrelerini araştırmak amacıyla laboratuvara gönderilir.

 

Bu aşamadan sonra özellikle idrar tahlili ve Ultrasonografi ilk tanı koymak için genellikle yeterlidir. Ultrasonografide idrar torbası içindeki tümörler çok küçük olmadığı takdirde görülebilir. İdrarda kanaması olan ancak ultrasonda bir bulgu olmayan hastalara yapılacak ikinci aşama idrar torbasının kameralı endoskopik aletlerle incelenmesidir (Sistoskopi).Bunun yanı sıra Bilgisayarlı tomografi (BT taraması) ürografi (böbrekte veya üreterlerde ve dahası lenf nodları ve karın organlarında bulunan muhtemel tümörler hakkında bilgi verir) ve MRG den yararlanılır.

 

BT taramalarında olduğu gibi, MRG taramaları da vücuttaki yumuşak dokuların ayrıntılı görüntülerini gösterir. Ancak MRG taramaları, x-ışını yerine radyo dalgalarını ve güçlü mıknatısları kullanır

mesane 12.jpg

Sistoskopi: mesane kanseri teşhisi için kullanılan temel testtir. Sistoskop adı verilen ince, ışıklı bir tüp kullanarak mesanenizin ve üretranızın içine bakmasına imkan verir.

 

Bu işlem genel, spinal (belden uyuşturma) veya lokal anestezi (sadece idrar kanalının uyuşturulması) altında yapılabilir.

Kameralı sistemle idrar deliğinden girilerek mesaneye ulaşılır. Bütün mesane ayrıntılı incelenerek kitle varsa bu kitle kazınarak buradan alınır.

 

Bundan sonra alınan parçanın patoloji tarafından incelenmesi gerekir. Net tanı patoloji sonucuna göre konulur.

 

Patoloji sonucu hem kanser tipini, hem kanserin agresiflik derecesini, hem de kanserin idrar torbasının derinlerine ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi verir. Bu bilgiler hastanın tedavi sürecinde yol belirleyicidir.

Mesane Kanserinde Evreleme

mesena asd.jpg

Tümör evresi, kanserin mesane duvarına invaze olup olmamasına göre belirlenir.Bu bilgi ek tedavi kararını verirken ve risk profilini belirlerken önemlidir.

Sadece mesanenin yüzeyel katmanına (en iç katmana) sınırlı kansere kas tabakasına invazyon göstermeyen (yüzeyel kanser) adı verilir.

Ta, T1 ve CIS evreleri, kasa invaze olmamış (yüzeyel) mesane kanserini gösterir.

Ta tümörler, mesane iç astar tabakasıyla (‘mukoza’ olarak gösterilmiştir) sınırlıdır.

T1 tümörler, mesane iç tabakasının altındaki bağ dokusuna invaze olmuş ama mesane duvarına kadar ilerlememiştir.

CIS tümörler düz, kadifemsi, mesanenin iç astarıyla (‘mukoza’ olarak gösterilmiştir) sınırlı tümörlerdir, ancak mesanenin daha derin tabakalarına yayılma açısından potansiyel olarak yüksek risklidirler.

Ta ve T1 evre tümörler, genellikle üzüm salkımı şeklinde (papiller diye de adlandırılır) ve mesanenin ortasına doğru büyürler, daha derin mesane tabakalarına doğru büyümezler.  Büyüyen bu yapılar, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-M) denilen bir yöntemle çıkartılırlar.

 

Kas Tabakası Tutulumu Gösteren Tümörler:

 

T2, T3 ve T4 evreleri, kasa invaziv mesane kanserini gösterir, bu tümörler mesane duvarının içine mukozayı aşarak büyümüşlerdir. Bu tip mesane kanserlerinin evrelemesi için mesane dışında tümör yayılımını tespit etmek amacıyla karın ve göğüs bölgelerinin ek görüntülemesi kullanılır.

Tedavi sonrasi, yüzeyel kanser nüks edebilir (tekrarlayabilir). Nüks, genellikle aynı özelliklere sahip yine yüzeyel bir kanserin, eski yerinde veya mesanenin başka bir yerinde görülmesi şeklinde karşımıza çıkar ve bunların çok büyük çoğunluğu vücudun başka yerine yayılmazlar, olay sadece mesanededir.

 

Bu özelliği nedeniyle mesane tümörlü hastaların düzenli kontrollerine gelmeleri ayrı bir önem taşımaktadır. Ancak bazen nüks ile birlikte hastalığın ilerlemesi de söz konusu olabilir ve bu durumda kanser derinleşerek kas tabakasına geçebilir. Buna invazif (derin) kanser denir. Kas içine ilerlemiş mesane kanseri mesane dışına çıkıp çevre dokulara da yayılabilir. Mesane kanseri mesane çevresindeki lenf bezierine de yayılabilir. Eğer buralara ulaşmışsa akciğer gibi uzak yerlere de atlamış olabilir. Bu yeni tümöre metastatik mesane tümörü denir.

Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri Tedavisi:

Mesane kanserinden şüphelenilen hastalarda ilk yapılacak işlem Sistoskopidir. Yukarıda bahsedildiği gibi bu işlem tanı koymaya yaradığı gibi, kanserin buradan tamamen kazınabilmesi durumunda hasta tedavi edilmiş de olur. Ancak bu tedavi bazen tedavide yeterli olabileceği gibi bazen de tedavinin ilk aşaması olur. Bu işlem idrar torbası kanserinin kapalı yöntemle tedavi edilmesi işlemidir ve (TUR-M) Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu adı verilir.

12345.jpg
123456.jpg

Bu aşamadan sonra patolojiden gelen sonuca göre hastanın takip ve tedavi protokolü belirlenir.

 

Kasa-invaziv Mesane Kanseri (Kas Tabakası Tutulumu Gösteren Tümörler):

T2, T3 ve T4 evreleri, kasa invaziv mesane kanserini gösterir. Bu kanser tipinin vücudun diğer bölgelerine yayılma (metastatik) olasılığı daha yüksektir ve daha farklı ve daha radikal bir tedaviyi gerektirir. Kasa invaziv mesane kanserinin temel tedavisi idrar kesesinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır Kasa invaziv mesane kanseri tedavi edilmezse ölümcül olur.

 

T2 Evresi:

1234567.jpg

Mesane tümüyle alınınca (radikal sistektomi), hastanın idrarını biriktirmek ve boşaltmak içinyeni bir yola ihtiyacı vardır. Bu amaçla birçok yöntem kullanılmaktadır. Birinde cerrah hastanın ince bağırsağının bir bölümünü idrarın geçebileceği yeni bir yol yaratmak için kullanır.

 

Üreterler bir ucuna ağızlaştırılır, diğer ucu da cilde verilir. Bu yeni ağza stoma adı verilir. Stoma üzerine yassı bir torba yerleştirilir ve idrar bu torbada birikir. Hastaya bu stomanın bakımı öğretilir.

12345678.jpg

Diğer bir metot olarak ince bağırsak parçasından yeni bir mesane yapılır (kontinan rezervuar).İdrar bu rezervuarda birikir. Bunun ucu üretraya bağlanır ve hastanın doğal yoldan idrar yapması sağlanır.

 

Bunun dışında bağırsaktan oluşturulan idrar deposunun (rezervuar) dışarıdan sonda ile boşaltılabildiği ve sonda konmadığı dönemlerde idrar kaçmadığı için hastanın torba kullanmasının gerekmediği teknik de vardır.

T3 evresi :

Tümörün idrar torbasının dış zarına ulaştığını gösterir. Bu durumda kanserin başka organlara sıçrayıp sıçramadığını ayrıntılı bir şekilde incelemek gerekir. Eğer bir yayılım yoksa bu hastalara da Radikal Sistektomi ameliyatı yapılır ancak ameliyat sonrası hastalara genellikle Kemoterapi de vermek gerekir.

 

T4 evresi:

123456789.jpg

Tümörün idrar torbasının yanındaki organlara sıçradığını gösterir. Bu tanı genellikle patoloji ile değil, çekilen filmlerle (radyoloji) ile konur. Bu hastalara Kemoterapi ve Radyoterapi yapmak gerekir.

bottom of page