top of page

Penis Eğriliği Nedir ?

12.jpg

Ereksiyon olduğu anda penisin 90 derecelik bir açı yapacak düz bir şekilde bulunması gerekmektedir. Bunun dışında penisin sağa sola yukarı ya da aşağı doğru dik açı dışındaki her türlü deformasyonu penis eğriliği olarak değerlendirilmektedir.

Doğuştan Var Olan Penis Eğriliği (Konjenital Penil Kurvatur): 

Sebebi net olarak bilinmeyen bu durum genellikle ergenlikten sonra farkedilir. Hastalar sertleşme sırasında penislerinde eğrilik olduğunu farkederler ve doktora başvururlar. Ancak utanma nedeniyle başvuru sayısı beklenenden azdır. Tanı koymanın en basit ve etkili yöntemi, hastaların uygun ev ortamında penisin ereksiyon halindeki resimlerini çekmesi ile konulur. Resim yandan ve üstten çekilmelidir.

Tedavi: Bu durumun ilaçla tedavisi mümkün değildir. Ameliyatla düzeltilmesi gerekir, ancak her seviyedeki eğrilik için ameliyat gerekmez. Ameliyat özellikle 30-40 dereceden fazla olan veya ereksiyon sırasında ağrı olan hastalara yapılır. Ameliyatın önemli kriterlerden birisi de eğriliğin cinsel ilişkiye izin verip vermediğidir. Şayet hasta eğriliğe rağmen ilişkide zorlanmıyorsa ameliyata gerek yoktur. Ancak çoğu zaman hastalar kozmetik nedenlerle de eğriliği düzeltmek istemektedirler.

Düzeltme amacıyla iki farklı ameliyat yöntemi uygulanır. Birincisi eğriliğin olduğu tarafın ters tarafından ve hizasından kesi yapılıp buraya dikiş koyulması ile düzeltilmesi, bir diğeri de eğri olan tarafa doku yaması koyulması şeklindedir. Birincisi daha basit bir ameliyattır ve hastaların çoğunda yeterli olur. Ileri derece eğrilikte ikinci yöntem kullanılır.

Doğuştan var olan eğriliklerin bir diğer sebebi hipospadias veya epispadias olarak adlandırılan idrar deliğinin normal yerinde olmadığı durumlarda görülen eğriliklerdir. Bunların tedavisi idrar deliğinin normal yerine getirilmesi ameliyatı sırasında yapılır

Sonradan Gelişen Penis Eğriliği

Penis şekil bozuklukları ileri yaşlarda en sık “Peyronie” hastalığından kaynaklanmaktadır. Peyronie hastalığı penisin sertleşmeyi sağlayan kan damarı içeren süngerimsi doku ile bu dokuyu çevreleyen ve ereksiyon esnasında sertleşmeyi sağlayan dış kılıf arasında kireçlenmeyle ilerleyen bir rahatsızlıktır. Genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkan Peyronie hastalığında önce ağrı daha sonra zamanla şekil bozukluğu yaşanmaktadır.

Bunun dışında penise yönelik cerrahi girişimler sonucunda da peniste şekil bozukluğu ve eğrilik oluşabilmektedir.

Tedavi: Peyroni hastalığın başlangıcından itibaren ilerlediği ve daha sonra durakladığı bir süre vardır. Bu süre genellikle 18 aya ulaşır. Dolayısıyla gerekli hastalarda ameliyat planlamadan önce bu sürenin dolması beklenir. Zira erken yapılacak ameliyat daha sonra ortaya çıkacak eğriliklere engel olamayacağı için başarısızlıkla sonuçlanabilir. Hastalığın ilk başladığı dönemde ilaç tedavisi yaklaşık %50-60 hastada eğriliğin artmasını engellemektedir. Ayrıca ilk dönemde başlanan ilaç tedavisi ereksiyon sırasındaki ağrıyı % 90 oranında azaltmaktadır. İlaç tedavisi hastalığın ilk 6 aylık döneminde kullanılır ve çoğu zaman birkaç ilacın kombinasyonunu içerir.

Penis Eğriliği Ameliyatı Hangi Hastalara Yapılır?

1234as.jpg

Peygamber sünneti / hipospadiyas ve bazı Peyronie olgularında tedavi mutlak cerrahidir. Bunun dışında genellikle 30 derece üzerinde ve cinsel ilişkiyi engelleyen eğrilikler için cerrahi tedavi önerilmektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki, penis eğrilikleri kişiyi psikolojik olarak rahatsız edebilmektedir. Dolayısı ile her hastanın detaylı olarak değerlendirilmesi ve tedaviden beklentisi iyice anlaşılması; hasta ile uygun tedavi yöntemleri, sonuçları ve komplikasyonları tartışılarak karar verilmesi gereklidir.

Diğer Önemli Bilgiler

Bükülebilir Protezlar.jpg
123as.jpg
Prostat 1.jpg
123ed.jpg
Böbrek_kanseri.jpg
idrar yolu.jpg
mesane.jpg
1.jpg
testis.jpg
Böbrek Taşı.jpg
ÜRETER_45678.jpg
altlerin_yerleştirilmesi.jpg

Penis Eğriliğinde Cerrahi Tedavi Nasıl Yapılır?

Uygun olgularda eğriliğin düzeltilmesi için basit plikasyon teknikleri kullanılabilir. Bu yöntemde eğriliği tersi tarafında penis üzerine plikasyon dikişleri konularak eğrilik düzeltilir.

Daha komplike olgularda ise eğriliğin düzeltilmesi için peniste oluşan plak bölgeleri bypass ameliyatlarında kullanıldığı gibi bacak damarlarından elde edilen greft materyalleri ile örtülerek düzeltme sağlanmaktadır. Greft materyalleri ile düzeltmenin olanaklı olmadığı veya ereksiyonun izlenmediği olgularda ise penil protez uygulaması gerekmektedir.

bottom of page