top of page

Diğer Önemli Bilgiler

Penis Kırılması (Penil Fraktür )

Prostat 1.jpg
5.jpg
Böbrek_kanseri.jpg
Bükülebilir Protezlar.jpg
1.jpg
testis.jpg

Travmatik penis hasarı birçok faktöre bağlı gelişebilir. Penil travmada tedavinin amaçları standartdır: penis uzunluğunu ve erektil fonksiyonu korumak ve ayaktayken idrar yapma yeteneğinin devam ettirilmesidir. Penil travma üretrayı da etkileyebilir


Hastanın Gelme Şekli Nasıldır ?

6.jpg

Penil fraktürün klinik prezentasyonu genellikle oldukça aşikardır, tanı anamnez ve fizik muayene ile konur (Genellikle hastalar cinsel ilişki sırasında ve kadın partnerin yukarıda olduğu pozisyonda olduğunu belirtir. Hastalar ani detümesansla birlikte bir “klik” sesi belirtir.

 

Hasarın ciddiyetine göre değişik derecede ağrı olabilir. Fizik muayenede penisin tipik deforme, ödemli ve ekimotik görüntüsü izlenir; bu durum “patlıcan” deformitesi olarak adlandırılır Penis anormal şekilde bükülmüştür, genellikle hematomun kitle etkisiyle yırtığın aksi tarafına deviye olur. Üretra hasarlandıysa meatusda kan vardır.

 

Buck fasyası intaktsa penil ekimoz penil şaftla sınırlıdır. Buck fasyası yırtılırsa ekimoz ve ödem Colles fasyası boyunca yayılır ve perine, skrotum ve alt abdominal duvar boyunca “kelebek-paterni” görülebilir. Üretral hasar durumunda hastalar travma sonrası hematüri tarifler.

 

Penil fraktür hastalarının yaklaşık %30’u meatusda kan tariff eder. Bazen üretral hasar veya periüretral hematoma bağlı disüri veya akut üriner retansiyon olabilir. Etkin işeme üretral hasarı ekarte etmez bu nedenle, üretral hasardan şüphelenildiğinde retrograde üretrografi gereklidir.

Penis rüptürü tanısı anamnez ve fizik muayene ile konabilir ancak şüpheli vakalarda kavernozografi vera MRG yapılabilir. Eşlik eden üretral hasar düşünülerek üretrografik görüntülemenin yapılmasında fayda vardır.

Tedavi:

Penis kırılmasının tedavisinde dünyada genellikle kabul edilen görüş, en kısa sürede acil ameliyat ve yırtılan dokunun onarımıdır. Sonrasında da antibiotik ve anti enflamatuar ilaçlar uygulanmasıdır.

Tedavi Yapılmaz İse Ne Olur ?

Penis kırığı tedavi edilmezse peniste şekil bozukluğu, ağrılı sertleşme, cinsel ilişkide zorluk, sertleşme problemi, idrar yolunda bölgesel genişleme, kanama bölgesinde sert şişlikler oluşabilir.

7.jpg
altlerin_yerleştirilmesi.jpg
idrar yolu.jpg
123as.jpg
mesane.jpg
123ed.jpg
ÜRETER_45678.jpg
Böbrek Taşı.jpg
bottom of page