top of page

Varikosel

Diğer Önemli Bilgiler

Varikosel testisin toplar damarlarının varisleşerek kan dolaşımını yeteri kadar sağlayamamasıdır.Bunun sonucunda testis içi basınç artar, testisteki ısı fazlalaşır ve toplar damar içindeki toksik maddelerin zararlı etkileri sonucu testiste üretilen sperm kalitesinde bozulmalar oluşabilir.

Varikosel illaki kısırlık yapacak diye bir durum yoktur.Varikoselin derecesiyle testisteki kötü yönde etkilenme arasında doğru orantı vardır.

Varikosel derecesi  nekadar büyükse ve kişide bulunna süresi nekadar fazla ise etkileride o denli kötü yönde ve olacaktır.

Bir kişinin varikosleli var ancak yapılan spermiyogramda herhangi bir bozulma yok ise bu kişi takip altına alınabilir. 3 veya 6şar aylık aralıklarla yapılan spermiyogramlar ile takip edilebilir ve spermiyogram parametrelerinde bozulma başlayınca operasyona karar verilir.

Ergenlik çağı öncesi sperm örneği veremeyen bireylerde ise testis boyutlarındaki küçülmeye göre karar verilir(%10 ve üzeri testis küçülmesi olur ise ameliyat kararı alınır.

Varikoselin tanısı fizik muayene ile konur ancak scrotumu(tesislerin içnde bulunduğu torba) çok gergin ve sıkı olan ve  kişilerde doppler ultrason gerekebilir.

Varikosel ameliyatından sonra sperm değerlerinde ve gebelik şansında anlamlı düzelmeler olduğu, çok sayıda çalışmada bildirilmektedir. Olguların %50-80’inde spermlerinde düzelme görülürken, %20-69 arasında gebelik bildirilmektedir. Azoospermi olgularında da varikosel ameliyatı yapılması önerilirse de, başarısının daha düşük olacağı önceden belirtilmelidir

Tedavide kasık bölgesinden yapılan mikroskobik cerrahi yöntem ile toplar  damarların bağlanmasıdır. Ameliyatta mikroskop kullanılması operasyonda damarların daha net olarak tanınmasını ve testisi besleyen arterin dikkatli bir şekilde korunmasını sağlar.

 

Bu yöntemle yapılan cerrahi müdahelelerde başarı şansı yüksek komplikasyon oranı düşüktürBurada cerrahın deneyimi çok önemlidir.

12.jpg
idrar yolu.jpg
testis.jpg
123as.jpg
hematüri.jpg
rf.jpg

Varikosel ameliyatı genel yada regional(spinal) anestezi altında yapılabilir. Ben ameliyat yaptığım hastalarımı genellikle aynı gün akşamı evine göndermekteym. Grekli vakalardada 1 gece hastanede tutmaktayım.

Operasyon sonrası hastalar 3 er aylık periyotlarla takip altına alınır en erken fayda 3ay sonra görülürken maksimum iyi sonuçlar 6 ve 7 . aylarda yapılan spermiyogramlarda saptanır. En fazla 1 yıl beklenir. Bu sürenin sonunda daha fazla beklemenin gereği yoktur

123ed.jpg
ÜRETER_45678.jpg
prostat dokusu.jpg
erken boşalma.jpg
bottom of page