top of page

Platelet Rich Plasma (PRP, P-Shot)

prp.jpg

İnsan kanı başlıca farklı 4 kısımdan oluşur: eritrosit, lökosit, trombosit ve plazma. Plazma kanın sıvı kısmıdır ve yaklaşık kanın yarısını oluşturur. PRP, İngilizce’de Platelet Rich Plasma kelimelerindeki baş harflerin alınmasıyla oluşturulan ve Türkçeye “trombositten zengin plazma”şeklinde çevrilen bir ifadedir.

Plateletler (trombositler) normal insanlarda bulunan ve kanın pıhtılaşmasından sorumlu kan hücreleridir. Hastalardan alınan bir miktar kan yüksek devirde santrifüj edildikten sonra plazma ve plateletler kanın diğer kısımlarından ayrılır.

 

Fazla miktarda platelet içeren bu kısma “plateletten zengin plazma, PRP” denir. Bu şekilde elde edilen PRP’nin penise enjekte edilmesine Priapus Shot veya P-Shot denir. Kısaca PRP, özel yöntemlerle hazırlanan trombositten zengin plazma demektir.

PRP Nasıl Elde Edilir (Hazırlanır) ?

Hastanın kol damarından alınan kendi kanı bu işlem için özel olarak hazırlanmış PRP hazırlama kitinde bulunan filtreler ve santrifüj yardımıyla tüp içerisinde yüksek devirde santrifüj yapılır.

 

Santrifüj işlemi sonunda elde edilen sıvının (serum, plazma) içerisinde yoğun olarak trombosit (platelet) ve bir çok büyüme faktörü (PDGF, VEGF, TGF-α ve TGF-β) bulunur. Daha sonra elde edilen PRP kısmı alınarak penise ince bir iğne ile verilir.

PRP Nasıl Etki Eder?

PRP uygulanan bölgede içerisindeki büyüme faktörleri (growth faktör) ve diğer bir çok etkili molekül sayesinde etkisini gösterir. Etki mekanizmalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kan damarlarında artış ve yenilenme gerçekleşir

 •  Sinirler ve diğer yapılarda yenilenme (rejeneerasyon, tamir) olur

 • Doku iyileşmesini uyarıcı etki gerçekleşir

 • Mevcut dokuların gelişmesini hızlandırır

 • Dokudaki kök hücreleri uyararak doku gençleşmesini sağlar (PRP bir kök hücre tedavisi değildir).

 

PRP uygulamasının erektil disfonksiyonla ilgili en fazla önerildiği durum, normal yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan ereksiyon problemleridir. PRP içerdiği faktörlerle yaşlanan peniste yenilenme sağlayarak ereksiyonun düzelmesine katkıda bulunur.

PRP uygulamasının ereksiyon üzerine etkileri şunlardır:

 • Peniste kan akımında artış gözlenir

 • Ereksiyon probleminde iyileşme sağlanır

 • ED tedavisinde kullanılan ilaçların (Viagra, cialis gibi) etkinliğinde artış gerçekleşir

 • Penisin sinirsel yapılarında iyileşme olur

 • Libido ve penil hassasiyette artışı görülür

 • Testosteron tedavisiyle sinerjik etki elde edilir

 • Penil boy ve çapında artış gözlendiği iddia edilmektedir.

Ereksiyon Sorunu Tedavisinde PRP Nasıl Uygulanır ?

Hematüri.png

Diğer Önemli Bilgiler

Bükülebilir Protezlar.jpg
123as.jpg
Prostat 1.jpg
123ed.jpg
Böbrek_kanseri.jpg
idrar yolu.jpg
mesane.jpg
1.jpg
testis.jpg
Böbrek Taşı.jpg
ÜRETER_45678.jpg
altlerin_yerleştirilmesi.jpg

Ereksiyon problemi olan hastalara PRP tedavisi toplam 3 seans olacak şekilde gün aşırı olmak üzere günde bir kez yapılır. İdame tedavilerle PRP tedavisinin etkinliğinin arttığı ileri sürüldüğünden 3. 6. ve 12. aylarda tek doz olarak yenilenmesi uygun görülmektedir.

 

Kan alma, PRP hazırlanması ve uygulama işlemi olarak yaklaşık 35-45 dakika kadar sürmektedir.

İşlem penisin yan taraflarına ince bir insülin enjektörü ile yapılır. İğne çok ince olduğu için hastalar çok hafif bir ağrı duyarlar, bu nedenle ağrı kesici uygulamaya genellikle gerek olmaz veya 5-10 dakika işlem öncesi enjeksiyon alanına analjezik kremler uygulanabilir.

 

Hasta işlem sonrası günlük aktivitesine döner. Hastanede yatmasına gerek yoktur, muayenehane şatlarında uygulanan bir işlemdir.

PRP Tedavisi ESWT Tedavisi İle Ayni Anda Uygulanabilir Mi ?

PRP tedavisi ile ESWT (penise şok dalga tedavisi) tedavisinin birlikte uygulanıp uygulanmayacağı sık sorulan sorulardandır. Literatürde PRP tedavisi ESWT’nin aynı anda yapılabileceği ile ilgili çalışmalar vardır. Biz de uygun olan hastalarımıza bu şekilde kombine tedavileri öneriyoruz. Bu iki uygulamanın aynı anda yapılmasının her hangi olumsuz bir etkisi yoktur. Etki mekanizmaları benzer olduğundan birbirinin etkinliklerini artırabilirler.

PRP Tedavisinin Komplikasyonları Nelerdir ?

Penise PRP enjeksiyonunun çok ciddi bir komplikasyonu yoktur. Çok ciddi sorun oluşturmayacak minör problemler olabilir, bunlar:

 • Enjeksiyon yerinde hafif ağrı

 • Enjeksiyon yerinde şişlik (hematom),

 • Enjeksiyon yerinde morarma

 • Enfeksiyon görülebilir

PRP Etkisi Ne Zaman Başlar ?

Penil PRPR uygulaması maksimum etkisini 3 ay sonra gösterir. Tedavinin etkisinin uzun süreli veya kalıcı olabileceği iddia edilmektedir. Tedavinin etkinliği her hastada ayni değildir. Hastadan hastaya farklılıklar görülür. Hastanın yaşı, sigara alkol gibi alışkanlıkları, obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi sorunların olması tedaviye cevabı etkiler.

PRP Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmelidir ?

P-shot uygulaması yapılacak hastalarda bazı hususların göz önünde bulundurulnası gerekir. Bunları şu şeklde sıralayabiliriz:

 • Tercihen kan sulandırıcı alan hastalarda kan sulandırıcıların kesilmesinden 5-7 gün sonra verilmelidir

 • Uygulama alanında enfeksiyon varsa tedavi edilmeli ve sonrasında işlem yapılmalıdır

 • İşlem sonrası PRP’nin etkisini azaltacağından ağrı kesici ve antiinflamatuvar ajanlar bir gün boyunca verilmemelidir.

PRP Yan Etkileri Nelerdir ?

PRP uygulamasının hastaların kendi kanlarından hazırlandığı için herhangi bir olumsuz yan etkisi veya komplikasyonu yoktur. Steril şartlarda uygulanması durumunda her hangi bir enfeksiyon riski de taşımaz. Ayni şekilde hastaların kendi plazmaları olduğundan alerjik bir reaksiyon söz konusu değildir.

PRP Tedavisi Sırasında ED(Ereksiyon Problemi-Erektil Disfonksiyon) Tedavisi İçin Kullanılan İlaçlar Alınabilir Mi ?

Sertleşme sorunu nedeniyle bilinen ilaçların PRP tedavisi sırasında birlikte alınmasında hiçbir engel yoktur. Hastalar ayni anda ilaçları da kullanabilirler. Bu şekilde kombine tedavilerin sinerjik etkileri de söz konusu olabilir.

PRP Tedavisi Birden Fazla Uygulanabillir Mi ?

PRP tedavisi hastanın kendi kanından elde edildiği için ciddi yan etkileri olmayan bir işlemdir. Bu nedenle değişik zamanlarda tekrarlanmasında her hangi bir mahzur yoktur. 3, 6 ve 12. aylarda tek doz tekrarlanması önerilmektedir.

PRP Tedavisi Ağrılı Mıdır ?

Trombositler, diğer onarıcı hücreleri yaralanma bölgesine çeken veya çağıran birçok kimyasalı serbest bırakır. Trombositler kimyasallarını serbest bıraktığında, inflamatuar bir yanıta neden olur. Bu da işlem sırasında ağrıya yol açar. Bu nedenle uygulama sırasında özellikle ağrı eşiği düşük hastalarda lokal ağrı kesiciler veya kremler kullanılabilir. Bunun dışında ciddi ağrı kesicilere gerek yoktur.

PRP Uygulaması Penis Boy ve Çapında Uzama ve Genişleme Yapar Mı ?

PPR uygulamasının penis boyunda uzama ve çapta genişleme yapacağı ileri sürülmekte ise de pratikte penis boyu ve çapında belirgin bir değişiklik olmaz. Bu nedenle P-shot uygulamasını penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatlarına alternatif olarak düşünmek doğru değildir.

PRP Uygulamasından Ne Kadar Süre Sonra Cinsel İlişkiye Girilir ?

P-shot, invaziv bir işlem değildir. Peniste ciddi ağrı ve şişlik (ödem) veya hematoma neden olmaz. Dolayısıyla uygulamadan sonra uzun bir süre cinsel perhize gerek yoktur. Hasta istediği zaman ilişkiye girebilir.

bottom of page