top of page

LAPAROSKOPİK SÜRRENALEKTOMİ

29.jpg
30.jpg

 Laparoskopik Böbreküstü Bezi Ameliyatı Nedir ?

Karnın birkaç noktasından çok küçük (yaklaşık 1 cm) kesiler yapılarak buradan takılan uzun aletler ve kamera sistemiyle böbreküstü bezinin ameliyatlarının yapılmasıdır. Kitle nedeniyle  böbrek üstü bezinin alınması işlemine Laparoskopik Sürrenalektomi veya Laparoskopik Adrenalektomi ismi verilmektedir.

Laparoskopikadrenalektominin Avantajları:

Laparoskopik adrenalektominin avantajları açık cerrahiye göre sağladığı hastaneden daha kısa kalış süresi, kan transfüzyonu ihtiyacının azalması, postoperatif ağrı ve komplikasyonların az oluşu gibi avantajları nedeniyle küçük adrenal kitlelerin cerrahisinde tercih edilen yöntem haline gelmiştir.

 

Büyük adrenal lezyonlarda veya potansiyel kanser olan hastalarda Laparoskopik adrenalektominin rolü tartışmalıdır. Laparoskopikadrenalektomi transteritoneal (anterior ya da lateral) veya retroperitoneal (lateral ya da posterior) yolla yapılabilmektedir.

 

Her tekniğin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu tekniklerden hangisinin uygulanacağı cerrahın tercihi ve deneyimi ile birlikte adrenal kitlenin boyutu ve hastanın abdominal cerrahi öyküsü dikkate alınarak verilmelidir. Güvenli cerrahi teknik ve tam onkolojik rezeksiyon temel amaç olmalıdır.

 

Benign ve iyi sınırlı adrenal kitlelerde laparoskopik adrenalektomi güvenli ve uygulanabilir bir yöntemdir. Laparoskopik olarak rezeke edilemeyecek büyük ve invaziv kitlelerde açık teknik tercih edilmelidir.

Diğer Önemli Bilgiler

123ed.jpg
prostat dokusu.jpg
hematüri.jpg
12.jpg
Böbrek Taşı.jpg
idrar yolu.jpg
123as.jpg
ÜRETER_45678.jpg
34.jpg
testis.jpg
Böbrek_kanseri.jpg
mesane.jpg
bottom of page