top of page

Peyroni

peyroni.jpg

Penisin üzerinde sert plakların oluşması ile peniste şekil bozukluğu oluşturan bir hastalıktır. Peyronie hastalığı, penis tüplerini(korpus kavernosum) saran tunika albuginea denilen kılıfın yapısındaki değişiklik oluşması ve bu değişikliğe bağlı olarak peniste şekil bozukluğu yapan sert plaklar oluşması durumudur. Penisteki lezyonlar genelde penisin üst tarafında ortaya çıkmaktadır. Hastalık en sık 40-60 yaşlar arasında gözlenir.

Neden Oluşur ?

Penis ereksiyonda iken penisteki zorlanmalar(eğilme , bükülme gibi) kılıfta mikrotravmalara yol açmaktadır, bu mikrotravmalara bağlı oluşan hasarın iyileşme döneminde vücuttan salgılanan maddeler sebebiyle plak (peyronie plağı) gelişmektedir. Plak sert kireçlenmiş bir doku özelliği göstermektedir.

 

Plak büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak peniste belirli bir yöne doğru eğilme ve penis çevresinde daralma gelişebilmektedir. Penis zorlanmasının çok olabileceği, kadının üstte olduğu pozisyonda çok ilişkiye girenlerde peyronie hastalığının daha sık görüldüğü belirtilmiştir. 

 

Şeker hastalığı, hipertansiyon, lipid anomalileri, kalp hastalığı, sertleşme sorunu, sigara, aşırı alkol tüketimi, bazı genetik hastalıklar ve geçirilmiş prostat cerrahisi gibi sebepler penis eğriliğinin erkeklerde daha sık görülmesine yol açan risk faktörleridir.

Peyronie hastalığında önce ağrı daha sonra şekil bozukluğu yaşanır. Peyronie Hastalığı bazı erkeklerde sertleşme sorununa yol açabilir. Plaklar, penis düz kasını zayıflatabilir ve sertleşmeye neden olabilir.

Plaklar, penise gelen kan akımını bozabilir ve yeterli sertleşme olmaz.

Plaklar, penisten vücuda dönen kan miktarının artmasına neden olabilir ve sertleşme kaybı meydana gelir.

Ayrıca hastaların Peyronie hastalığına bağlı yaşadıkları psikolojik sorunlar da ereksiyon kaybına yol açabilir.

Belirtileri Nelerdir?

 • Ereksiyon anında şiddetli ağrı

 • Sertleşmenin korunmasında güçlük

 • Sertleşme (ereksiyon) sorunları

 • Cinsel ilişkiye girmede zorluk

 • Penis gövdesinde sert dokular

 • Penis boyunun küçülmesi

 • Penis şeklinde anormal görünüm

Tedavi

peyroni1.jpeg

Peyronie Hastalığı Tedavisinde Hedefler Nelerdir ?

Peyronie hastalığı tedavisi hasta özelinde planlanır. Hedefler, hastalığın kötüye gitmesini önlemek, ağrıyı dindirmek, eğriliği düzeltmek, penis uzunluğunu geri kazanabilmek ve nihayetinde hastanın cinsel hayatına geri dönebilmesini sağlamaktır.

Peyroni hastalığının başlangıçtan itıbaren ilerlediği(akut faz) ve daha sonra durakladığı  ve stabil kaldığı (kronik faz) iki farklı dönemi vardı.

Akut faz : Bu süre genellikle 9-12 aya ulaşır. Dolayısıyla gerekli hastalarda ameliyat planlamadan önce bu sürenin dolması beklenir. . Zira erken yapılacak ameliyat daha sonra ortaya çıkacak eğriliklere engel olamayacağı için başarısızlıkla sonuçlanabilir.

 

Bu dönemde özellikle ağrıya yönelik olarak şok dalga tedavisi(ESWT) ve ağızdan alınan ağrı önleyiciler ve ereksiyon kalitesini arttırıcı ilaçlar verilebilir.

Diğer Önemli Bilgiler

Bükülebilir Protezlar.jpg
123as.jpg
Prostat 1.jpg
123ed.jpg
Böbrek_kanseri.jpg
idrar yolu.jpg
mesane.jpg
1.jpg
testis.jpg
Böbrek Taşı.jpg
ÜRETER_45678.jpg
altlerin_yerleştirilmesi.jpg

Peyronie Hastalığında Şok Dalga Tedavisi (Li-ESWT) Nasıl Etki Eder ?

Peyronie plağına doğrudan etki eder ve yeniden şekillendirir.
Plak çevresinin kanlanmasını artırarak plağın erimesini kolaylaştırır.


Akut ağrının tedavisinde kullanılır.Çalışmalarda, Li-ESWT’den 6-12 ay sonra yapılan ölçümlerde, belirgin (>%50) plak azalması ve penis eğriliğinde en az %30 iyileşme gösterilmiştir.

Hastalık 2 döneme (stabil faz) geçince artık plaklarda büyüme olmaz ve gerekiyor ise cerrahi tedavi uygulanır.

Peyronie Hastalığı cerrahisinde 3 yöntem bulunmaktadır:


1) Eğrilik yönünün karşı tarafındaki penis kılıfından parça çıkarıldıktan sonra (Nesbit) veya teğelleme (penil plikasyon) yöntemiyle uygulanan cerrahi teknikler


2) Ameliyat sırasında kesilerek açılan plak bölgesine, bacağın alt tarafından alınan damar greftleri veya endüstri tarafından imal edilen greft materyalleri yamanır.


3) Penis eğriliği ile birlikte eşlik eden sertleşme bozukluğu olan hastalarda penil protez (mutluluk balonu) yerleştirilmesi tercih edilir.

Peyronie Hastalığı Cerrahi Yöntem Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir ?

 

 • Penis uzunluğu,

 • Eğrilik derecesi,

 • Plak lokalizasyonu,

 • Sertleşme bozukluğunun eşlik edip etmemesi

 • Hasta beklentisi dikkate alınarak uygun cerrahi yöntem belirlenir.

bottom of page